Kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarının tüketici satın alma davranışı üzerine etkileri


Öğrenci: TALADI VICTOR NABA

Danışman: İpek Kazançoğlu