BÜYÜK ONTOLOJİLERİN EŞLENMESİ İÇİN ÇİZGE TABANLI YAKLAŞIMLAR GELİŞTİRİLMESİ


Öğrenci: Fatmana ŞENTÜRK

Danışman: Vecdi Aytaç