Valencia portakalında methycyclopropene (1-mcp) uygulamalarının depolama sonrası kalite özellikleri üzerine etkileri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: EMEL FATMA TÜRK

Danışman: Hakkı Zafer Can