Lizozim ve gınkgo bıloba bitki ekstraktı uygulamalarının buzda depolanan ticari balık türlerinde patojen ve bozulma bakterileri üzerine etkisinin incelenmesi


Öğrenci: ARZU BURCU YAVUZ

Danışman: Şükran Çaklı