Sanal ortamda halkla ilişkiler yönetiminin insan kaynakları seçim, yerleştirme ve geliştirme süreçlerine etkisi


Öğrenci: GÜL COŞKUN

Danışman: Nilay Başok