İRANLI TÜKETİCİLERİN GÖZÜNDEN TÜRK MARKALARI: MENŞEİ ÜLKE (COUNTRY OF ORIGIN) ETKİSİ


Öğrenci: BAHAREH JODEIRIAKBARINEJAD

Danışman: Elif Üstündağlı Erten

Günümüzde küresel piyasalarda yerli ve yabancı ürünler arasındaki rekabet hızla artmaktadır. İran piyasasında, rekabetçi bir durumda olan çok sayıda ithal marka var ki bu güçlü bir marka ve yüksek marka kimliğine sahip olma önemini ortaya koymaktadır. Öte yandan, bu markaların menşei ülkeleri ve menşei markalarından gelen tüketicilerin zihnindeki imaj, bu şirketlerin marka kişiliklerini etkileyebileceği oldukça önemli bir konudur.

Gelişmekte olan ülkelerinin kaliteli ürünlere ve markalara yönelik güçlü bir eğilimi vardır; İranlı tüketicelerde de bu konu görülmektedir. Bu neden ile İran gibi gelişmekte olan ülkelerde, yerli ürünlerin ithal ürünlerle rekabet edebilecek bir güce sahip olmalıdır. Bugün İrandaki yabancı ve ithal malların ülke içerisinde üretilen malların üretimine bir engel sayılabilmektedir. Bu çerçevedeki en önemli konulardan biri tüketicilerinin zihnindeki menşei ülkenin imajıdır.

        Bu çalışmanın amacı İranlı tüketicilerinin Türk menşeli ürünlerine karşı tutumunu ve onun sonucunda bu ürünleri satın alma niyeti üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmaya farklı yaş, gelir ve eğitim grubundan İranlı tüketiciler katılmıştır. İranlıların Türk mallarına yönelik görüşünü tespit etmek için bir anket formu kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre İranlı tüketicilerin Türk markasına karşı olumlu tutumları vardır; hatta bu doğrultuda satıcıların sırf satış yapabilmek için bir ürünün Türk markası olmasa bile Türk markası diye satmaya çalıştığı görülmüştür; dolayısı ile İranda Türk markanın önemli bir algısı olduğu düşünülmüştür.

    Türk markalarının, İranlıların isteklerine yakın olan malları daha yoğun bir şekilde İran pazarına ithal etmesi, satması ve İran piyasasında daha fazla paya sahip olabilmesi için bu pazarın incelenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda elde edilen sonuçlardan Türk menşeli markaların ve işletmelerin yararlanabileceği düşünülmüştür.