Balatçık Sağlık Ocağı bölgesinde 15-49 yaş kadınlarda depresyon prevalansı ve WHOQOL-BREF ölçeği ile yaşam kalitesinin değerlendirilmesi


Öğrenci: ÖZLEM SÜREL KARABİLGİN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ALİYE MANDIRACIOĞLU