BİYOAKTİF PEPTİD İÇEREN POLİMERİK NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE NANOKOZMETİK BİR ÜRÜN OLARAK POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ


Öğrenci: SELAMİ BAĞLAMIŞ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SİNAN AKGÖL