RÜZGAR SÖRFÇÜLERİNDE DENGE, KUVVET PARAMETRELERİ VE BİLİŞSEL DÜZEYLERİ: PROFESYONEL VE REKREASYONEL KATILIMCILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME


Öğrenci: SEDAT YURTSEVEN

Danışman: Tolga Akşit