Değişik irigasyon solüsyonlarının kök kanal dentini üzerindeki etkilerinin SEM ve mikrosertlik yöntemleri ile incelenmesi


Öğrenci: ILGIN AKÇAY

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): NECDET ERDİLEK