Çimçim karidesten (Parapenaeus longirostris) marinat yapımı ve kalitesi üzerine bir çalışma-Açık kanallarda oluşan kararsız akımların incelenmesi


Öğrenci: ASLI CADUN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ŞÜKRAN ÇAKLI