Kültüre edilen çipura (Sparus aurata) ve levrek (Dicentrarchus labrax) işleme sonucunda ortaya çıkan omurga atıklarından protein hidrolizat eldesi ve elde edilen ürünlerin fonksiyonel ve antioksidant özellikleri ve depolamadaki kararlılığı


Öğrenci: KAMİL EMRE TÜRKARSLAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ŞÜKRAN ÇAKLI