Kısıtlı su uygulamalarının bazı standart zeytin çeşitlerinin gelişme durumları ve bitki- su ilişkileri üzerine etkilerinin belirlenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: NESRİN AKTEPE TANGU

Danışman: Hakkı Zafer Can