Kısıtlı su uygulamalarının bazı standart zeytin çeşitlerinin gelişme durumları ve bitki- su ilişkileri üzerine etkilerinin belirlenmesi


Öğrenci: NESRİN AKTEPE TANGU

Danışman: Hakkı Zafer Can