Anlamsal web ve etmen teknolojileri kullanarak katma değerli telekomünikasyon servisleri için bir çerçeve geliştirilmesi


Öğrenci: AHMET FEYZİ ATEŞ

Danışman: Rıza Cenk Erdur

Katma değerli mobil telekomünikasyon servisleri doğaları gereği çok dinamik bir yapıda gelişmekte ve halihazırda kaba taslak olarak tanımlanabilmektedirler. Servislerin geliştirilmeleri ve hayata geçirilmeleri sırasında servis sağlayıcılar, bu servislerden yararlanacak olan kullanıcılar, bu kullanıcıların tercihleri ve içinde bulundukları ortam şartlarının dikkate alınması, bu dinamizm ve karmaşayı yönetmeyi kolaylaştıracaktır. Bu çalışmada, yenilikçi katma değerli mobil telekomünikasyon servislerinin geliştirilmesinde kullanılmak üzere bir soyut mimari yapı önerilmektedir. Önerilen yapı, ontoloji ve çıkarsama mekanizmaları içerecek şekilde anlamsal olarak genişletilmiş bilgi tabanları ve FIPA uyumlu bir çoklu-etmen platformu üzerine oturtulmuştur. Yapının ortaya konan problemleri çözmedeki katkılarını değerlendirmek üzere belli bir uygulamaya yönelik olarak bir ontoloji ve bu ontolojiyi kullanan etmen prototipleri geliştirilmiştir. Çizilen genel çerçevenin uygulama seviyesine getirdiği artı değer üzerine odaklanabilmek amacıyla, çalışma altyapısında hem ticari hem de ücretsiz kullanıma açık olmak üzere çeşitli araçlardan faydalanılmıştır.