GLİOBLASTOMA MULTİFORME VE GLİOBLASTOMA MULTİFORME KANSER KÖK HÜCRELERİ İLE ASTROSİT KO-KÜLTÜRLERİNDE, SİKLOPAMİN İNHİBİSYONU İLE SONIC HEDGEHOG SİNYAL YOLAĞI VE İLİŞKİLİ MEKANİZMALARDA KARŞILIKLI BAĞLANTILARIN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI


Öğrenci: Duygu Kocatürk

Danışman: Ayşegül Uysal