İnmeye Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği' nin Türk toplumu için geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi


Öğrenci: GÜLENDAM HAKVERDİOĞLU YÖNT

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): LEYLA KHORSHTD