Müşteri tatmininin kurumsal imaj üzerindeki etkisi ve bu süreçte etkin bir iletişim aracı olarak halkla ilişkiler yöntem ve tekniklerinin kullanımı: Turizm Sektöründe faaliyet gösteren konaklama işletmelerine yönelik bir araştırma


Öğrenci: FULYA MÜRTEZA

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): NİLAY BAŞOK