Hemodiyalize yeni başlayan son dönem böbrek yetmezliği hastalarında 90 günlük mortalite ve bunu etkileyen parametreler


Öğrenci: ZEVCET YILMAZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MEHMET ÖZKAHYA