Süt sığırlarında verimli yaşam uzunluğuna ait kalıtım derecesinin survival analizi ile tahminlenmesi


Öğrenci: İSA ALTUN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HÜLYA ATIL