Çeşitli sistemlerde sorun oluşturan hücre dışı polisakkarit üreten mikroorganizmaların polisakkaritlerinin biyoparçalanması ve parçalanma etkinliğinin saptanması


Öğrenci: NUR CEYHAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): GÜVEN ÖZDEMİR