Probiotik bakterilerin levrek (Dicentrarchus labrax, L. 1758) larvalarının gelişimine etkisi


Öğrenci: ERKAN CAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MUAMMER KÜRŞAT FIRAT