Kültürü yapılan levrek (Dicentrarchus labrax L.1758) balığının larval gelişim dönemlerindeki davranış özelliklerinin video görüntüleme tekniği kullanılarak belirlenmesi


Öğrenci: FATİH BAŞARAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ŞAHİN SAKA