Hücre çoğalması üzerine etkili olabilecek seçilmiş bitki ekstraktlarının eldesi ve in vitro testleri: bitkisel lipozomal preparatlara ilişkin çalışmalar


Öğrenci: BİLAL DEMİR

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SUNA TİMUR

Eş Danışman: İSKENDER İNCE