Kendini uyarlayabilen sistemlerin global davranışlarının etmen tabanlı sistemlerle modellenmesi ve simülasyonu


Öğrenci: SEVCAN EMEK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Şebnem Bora

Eş Danışman: Vedat Evren

Bu tez, biyolojik sistemlerin davranışlarından esinlenerek ortaya çıkmıştır. Biyolojik bir sistem olan insan fizyolojisinde birçok sistem kendi kontrol mekanizmaları ile yaşamsal süreçlerini doğal bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir. Bu sistemlerden birisi olan kardiyovasküler sistem, bu teze ilham kaynağı olan homeostazisin sağlanmasında aktif rol oynamaktadır. Repast Simphony platformunda uygulaması gerçekleştirilen kardiyovasküler sistemin önerilen etmen tabanlı kan damarı modelinde, etmenlerin sistem içindeki lokal davranışları gözlemlenmektedir. Bu davranışlardaki en belirgin fark, kan damarının dallanma yapısında ortaya çıkmaktadır. Etmen tabanlı kan damarının dallanma modeli, bu tezde fraktallarla açıklanmaktadır. Sistem, içeriden veya dışarıdan gelebilecek herhangi bir bozucu etkiye veya uyarana karşı, önerilen etmen tabanlı bir homeostatik kontrol mekanizması ile yanıt vermektedir. Bu kontrol mekanizması, tez kapsamında yürütülen sistemin ilişkili olduğu alt sistemler ile test edilebilmektedir. Geliştirilen etmen tabanlı durum çalışmalarında elde edilen simülasyon sonuçları, sistemin global davranışını etkileyen lokal düzenlemelerin birer sonucu olarak değerlendirilmektedir. Bu tez, eğitim ve araştırma amaçlı, araştırmacılara veya kullanıcılara test edebilecekleri veya kaynak sağlayabilecekleri bir alt yapı sunmaktadır.