Turizm alanında etmen tabanlı pazarlık stratejileri


Öğrenci: EMİNE ÜNALIR

Danışman: Rıza Cenk Erdur

Bu çalışmada, elektronik ticaret uygulamalarında anlaşma sürecinde ortaya çıkan otomasyon sorununa çözüm olarak etmen tabanlı pazarlık stratejileri geliştirilmiş. Geliştirilen farklı stratejiler turizm alanında uygulanmıştır. FIPA tarafından yayınlanmış olan İngiliz ve Hollanda Pazarlıkları Etkileşim Protokolleri temel alınarak, etmenler tarafından bu pazarlık tiplerinin gerçekleştirilmesi için etmenlere görev olarak eklenmek üzere dawanislar geliştirilmiştir. Sürekli Çift-Taraflı Pazarlıklar için standart bir etkileşim protokolü olmadığı için FIPA standartları temel alınarak, yeni bir Sürekli Çift-Taraflı Pazarlık Etkileşim Protokolü geliştirilmiştir. Geliştirilen bu protokole uygun davranışlar da tasarlanmıştır. Geliştirilen bu davranışlar alan bağımsız oldukları için istenen herhangi bir alanda pazarlık yapmak isteyen etmenlere kolaylıkla eklenebilecektir. Bu amaçla, turizm alanında farklı pazarlık stratejileri uygulayabilecek etmenler geliştirilmiştir. Geliştirilen etmenlere eklenen pazarlık davranışları ile anlaşma sürecinin otomasyonu sağlanmaktadır.