Metabolik sendromlu bireylerde periodontal durumun tayini. 2009


Öğrenci: Fatma Özçiftçi

Danışman: Fatma Gül Atilla