Fe3O4@TiO2 nanoparçacıkların sentezi ve Tc-99m ile işaretlenmesi


Öğrenci: Elif Tutun

Danışman: Perihan Ünak