Türkiye'de sanayi kümelenmesi: Uşak örneği


Öğrenci: İRFAN KAYGALAK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ARİFE KARADAĞ