Alendronat Sodyumun Farklı Formülasyonlardaki Biyoyararlanımı


Öğrenci: DERYA İLEM

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MAKBULE AŞIKOĞLU