Bazı bitkisel kaynaklı gıda destek ürünlerinin endokrin bozucu etki potansiyellerinin in vitro e-screen yöntemi ile belirlenmesi


Öğrenci: DUYSAL USLU

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HANDE GÜRER ORHAN