İbnü Mühennâ Lügati(Kitâb Hilyetü'l-İnsân ve Helbetü'l-Lisân)(Metin-dil özellikleri-dizin)


Öğrenci: SAWASH MUSLIHEDIN ABDULMAJEED AL JASIMI

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ZEKİ KAYMAZ