Desquamatif Gingivitis Tanısı İle Bağdaşan Kronik Mukokutanöz Hastalıkların Ayırıcı Tanı ve Sağıltımı, 1992


Öğrenci: İsmail Peynirci

Danışman: Fatma Gül Atilla