Ayvacık yöresinde yabani zeytin (Olea europaea L. ssp. oleaster) seleksiyonu


Öğrenci: MEHMET HAKAN

Danışman: Hakkı Zafer Can