Ayvacık yöresinde yabani zeytin (Olea europaea L. ssp. oleaster) seleksiyonu


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MEHMET HAKAN

Danışman: Hakkı Zafer Can