Co-Cr ve Ni-Cr esaslı kron köprü protezlerin üretimi sürecinde meydana gelebilecek işçi kaynaklı hataların sitotoksik ve genotoksik etkilerinin in vitro koşullarda araştırılması


Öğrenci: EMRAH ALTAŞ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AYLİN ŞENDEMİR