Kalp transplantasyon olgularında, sağ ventrikül sistolik fonksiyonlarının ekokardiyografi ve kardiyak manyetik rezonans görüntüleme parametreleriyle karşılaştırılması, ekokardiyografinin doğruluk ve güvenilirliğinin araştırılması


Öğrenci: EVRİM ŞİMŞEK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SANEM NALBANTGİL