Radyoterapide, medikal lineer hızlandırıcılar ile bor nötron yakalama terapisinin yapılabilirliğinin incelenmesi


Öğrenci: FUNDA DURMUŞ MANALP

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): PERİHAN ÜNAK