Gömülü sistemler için platform bağımsız ve genişletilebilir bir yazılım geliştirme çerçevesi tasarımı


Öğrenci: TANIL ERGİN

Danışman: Rıza Cenk Erdur

Teknolojinin hızla gelişmesi, gömülü sistemler geliştiren şirketlerin bu değişikliklere hızla adapte olmasını, sürekli yeni ürünler geliştirmesini gerektirmektedir. Alışılagelenden daha hızlı proje geliştirmek durumunda kalan gömülü sistem sektörünün, ileri yazılım tekniklerine yönelerek, yazılım tekniklerini gömülü sistemlerin kısıtlı imkanlarıyla birleştirmesi gerekmektedir. Bu çalışmada önerilen yazılım çerçevesi, gömülü sistemlerin farklılık gösteren donanım özellikleriyle ve gömülü sistemlerin kısıtlarıyla taşınabilirlik, genişletilebilirlik, esneklik gibi özellikleri birleştirerek klasik gömülü sistem yazılım geliştirme metodolojilerinin dışında farklı bir çözüm sunmaktadır. Geliştirilen yazılım çerçevesi, donanım soyutlama katmanının sağladığı taşınabilirlik özelliği ile gömülü sistem yazılımını donanım bağımlılıktan kurtarmakta, önerdiği modül mantığı ile gerektiğinde yeni birimler eklenebilmesi sayesinde kolaylıkla genişletilebilir kılmaktadır