Tabakalı polimer kompozit kirişlerde elektromanyetik alan ile titreşim sönümlenmesi


Öğrenci: KADER SEVER

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MEHMET SARIKANAT