The investigation of desired product properties of polycaprolactone-hydroxy apatite composites for tissue engineering applications


Öğrenci: YELDA KÜÇÜKGÖKSEL

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AYLİN ŞENDEMİR, SERAP CESUR