Azerbaycan yer adlarında etnotoponimler


Öğrenci: TÜRKANA HÜSEYNOVA

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ZEKİ KAYMAZ