Foton madde etkileşmesindeki farklı olayların, brakiterapi kaynaklarının doz dağılımına katkısının incelenmesi


Öğrenci: GÜL PERŞEMBE

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): TURGAY KARALI