Cholecystokinin'in (CCK-8) Tc-99M ile işaretlenmesi ve radyofarmasötik potansiyelinin incelenmesi


Öğrenci: TÜRKAN ERTAY

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): PERİHAN ÜNAK