Nesnelerin İnterneti İçin Bir Veri Gösterim Modeli Geliştirilmesi ve Bulut Platformunda Saklanması


Öğrenci: AHMET CAHİT YAŞA

Danışman: Rıza Cenk Erdur

Nesnelerin İnterneti için anlamsal modelleme, "Nesnelerin" dağıtılmış ve heterojen doğası göz önüne alındığında, birlikte çalışılabilirlik sorununu çözmek için temel oluşturmuştur. Mevcut araştırmaların çoğu, öncelikli olarak cihaz ve servisleri modellemeye odaklanırken, bir yandan da nesnelerin ürettiği bilgilere erişim, kullanım ve analizi için hangi formatlarda tutulacağı konusunda daha az çaba sarf edilmiştir. Bunun yanında Nesnelerin İnterneti çözümlerinin çoğu dağıtık ortamlarda çalışmanın ve farklı test ortamlarından gelen verilerin yönetilememesi eksikliklerinden muzdariptir. Günümüzde Bulut uygulamaları platform bağımsız, esnek ölçeklendirme özellikleriyle bu problemlere çözüm olarak sunulmaktadır. Bu çalışmada literatürde yer alan Nesnelerin İnterneti uygulama alanlarına özgü olarak geliştirilmiş veri modelleri incelenmiş ve mümkün olduğunca heterojen ortamlardan gelen veriyi temsil edebilecek bir soyutlama katman modeli oluşturulmuştur. Ayrıca Google Bulut platformu hizmeti Google App Engine (GAE) kullanılarak geliştirilen model üzerinde temsil edilen örnek verileri bulut ortamına aktaracak bir araç geliştirilmiştir. Kurulan yapı sayesinde bölgesel cihazlardan gelen farklı tipte verilerin merkezi bir yapıda elde edilmesi ve yönetilmesi sağlanmıştır.