Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Arasındaki Bağıntıyı Sağlamada Halkla İlişkilerin Rolü: "Hayvan Hakları Dernekleri Üzerine İzmir İli Örneğinde Bir Durum Çalışması


Öğrenci: DEREN BAYSAL

Danışman: Ebru Belkıs Güzeloğlu