Sünger İlişkili Bakterilerin İzolasyonu, Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi ve Seçilen Suşun Metabolitlerinin Araştırılması


Öğrenci: FERHAT CAN ÖZKAYA

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ELİF ESİN HAMEŞ