Bir levrek (Dicentrarchus labrax) populasyonu için uygun ıslah programının oluşturulması


Öğrenci: EMEL ÖZCAN GÖKÇEK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Müge Aliye Hekimoğlu

Eş Danışman: Şahin Saka

Bu tez çalışması Avrupa levreği (Dicentarchus labrax) için Türkiye´deki ticari üretim koşullarına en uygun ıslah tasarımı oluşturulması amacıyla yapılmıştır. Çalışmada levrek için büyüme ve larval yaşama oranının arttırılması amacıyla bir stokastik (Monte-Carlo) simülasyon programından yararlanılmıştır.