Jinekolojik muayeneye bağlı anksiyetenin azaltılmasında özel muayene giysisi ile müziğin etkisinin karşılaştırılması


Öğrenci: PEMBEGÜL KOCABAŞ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): LEYLA KHORSHTD