Safra yolu yaralanmaları tedavi yönetiminde morbidite ve mortalite üzerine etkin prediktif faktörlerin analizi


Öğrenci: ELA EKMEKÇİGİL

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): LEVENT YENİAY