Kurumsal İletişim Perspektifinden Güçlü Bir Kurumsal İmajın Oluşturulmasında Çalışan Motivasyonunun Önemi


Öğrenci: Gülen Gülseven

Danışman: Nilay Başok