QD nanoparçacıklar kullanılarak lektin karbohidrat ilişkisinin incelenmesi


Öğrenci: ALTAN KARA

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): PERİHAN ÜNAK, CENK SELÇUKİ